Goodreads Librarians Group discussion

11 views
Book Issues > Please add ISBN and other details

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Christian (last edited Jan 23, 2020 01:53AM) (new)

Christian | 175 comments https://www.goodreads.com/book/show/1...

ISBN: 9788799366354
Edition language: Danish
Format: Paperback
Originally published: 2009
Publisher: Farfalla
Page count: 353 pages
Series: Rolando Benito #2
Description:
Roland Benito sættes på en vanskelig sag, da et femogtyve år gammelt mord skal opklares. To drenge finder liget af en kvinde i en mose ved Mundelstrup. Sporene fører til Afrika, og Rolands bekymringer om den nye globale verden med åbne grænser sættes på en prøve. Journalisten, Anne Larsen, fra Dagens Nyheder får en anonym opringning, og da der dukker flere lig op, begynder det at haste for kriminalassistenten og hans team at finde frem til morderen.

Please add cover photo from this link: https://www.forlaget-farfalla.dk/home... or https://www.forlaget-farfalla.dk/home...


message 2: by Sandra (new)

Sandra | 23834 comments Added the details, however, neither of the publisher links work for the cover. I've gone to the site directly and finally got it to work.

Done.


back to top