Goodreads Librarians Group discussion

Forstenede øyeblikk
This topic is about Forstenede øyeblikk
11 views
Book Issues > Add cover photo and information

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments add cover photo, my scan: https://www.goodreads.com/photo/user/...

publisher: Gyldendal

hardcover

year: 2000

language: Norwegian

page count: 142 (ISBN 8205273375 ()

description:

Billedhoggeren Markus samler menneskeskjebner og meisler dem i sten. Han går ikke av veien for kynisk å bruke andre . også sine nærmeste . i kunstens tjeneste. Når han dør, skjer det på uforklarlig vis. Og mange år senere møter vi hans enke, Johanne, i det store huset og den overgrodde haven der de en gang levet sammen. Romanen åpner med at Johanne blir oppsøkt av en ung pike som det er noe underlig kjent ved. Gjennom samtaler med henne konfronteres Johanne med fortiden og minner hun blir tvunget til å hente frem fra glemselen. Hvem er den unge piken? Hvordan kan det ha seg at hun kjenner til alle de skjebnene som Markus har omskapt til skulpturer? Hvordan døde egentlig Markus? Forstenede øyeblikk stiller flere spørsmål enn den gir svar. Med en åpenhet for livets og dødens mange muligheter lodder Finn Carling dypt i konflikten mellom kunsten og det levde liv.


message 2: by Mohammed (new)

Mohammed Abu Oweimer (vic2pal) | 47 comments Done


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top