Goodreads Malaysia discussion

28 views
Maraton Malaysia Membaca 2020 > シティ 24 fiction & 6 nonfiction

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by シティ (new)

シティ | 52 comments Azam tahun 2020 membaca minimum
1. 6 buah buku bukan fiksyen
2. 24 buah buku fiksyen

Terutamanya buku-buku yang diborong semasa Jualan....
1. Karangkraf
2. Pesta Buku MARA
3. Jualan Gudang Utusan


message 2: by シティ (new)

シティ | 52 comments KRISA: Panduan Kejuruteraan Aplikasi Sektor Awam. Sebuah eBook bukan fiksyen dlm format pdf, perlu berulang kali dibaca bagi memastikan pembekal yang membangunkan aplikasi mematuhi format 18 dokumentasi yang disenaraikan. eBook ini perlu ditambahbaik lagi kerana terdapat ketidakseragaman garis panduan.

Sedang membuat footnotes utk setiap dokumentasi dalam buku ini, bagi memudahkan membuat teguran (Quality Control) bagi dokumentasi yang diserahkan oleh pembekal.


back to top