Netherlands & Flanders group discussion

19 views
Miscellaneous / allerlei > Oranje-achtige/gelige kleur om group read boeken...

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by BookLovingLady (last edited Jan 12, 2020 02:47PM) (new)

BookLovingLady | 3021 comments Mod
Het is niet de keuze van de moderator geweest om een oranje-achtige/gelige kleur om de boeken van de huidige en reeds afgesloten boeken van de group reads te zetten, maar het is een besluit van Goodreads geweest om dit te doen.

Pas toen Linda in de groep "Site Tips & Feedback Group Archive" zei dat in háár groep de moderators door sommige van haar groepsleden aansprakelijk gehouden werden voor de kleur, dacht ik 'oeps'... Ik had daar namelijk niet aan gedacht en het leek mij verstandiger dit even recht te zetten 😁


message 2: by BookLovingLady (new)

BookLovingLady | 3021 comments Mod
Goodreads heeft besloten de kleur weer te verwijderen! Jippie 😊


message 3: by lethe (new)

lethe | 637 comments Mod
\o/ \o/ \o/


back to top