Goodreads Malaysia discussion

106 views
Maraton Malaysia Membaca 2020 > Cara sertai Liga Maraton Malaysia Membaca 2020

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Nissa' (new)

Nissa' (nissayusof) | 192 comments Mod
Untuk memudahkan mereka yang baru berhasrat untuk sertai, berikut cara-cara untuk turut sama:-

1. Klik folder: Maraton Malaysia Membaca dan klik new topic (seperti gambar di bawah)
2. Isi ruang yang sepatutnya (boleh ikut saranan yang diberikan)
3. Apa-apa masalah, boleh kongsi di sini. Selamat membaca.


message 2: by Nazmi, Editor Sastera Berita Harian (BH), cerpenis dan novelis (new)

Nazmi Yaakub | 2428 comments Mod
Insyaallah


back to top