گياهان دارويي discussion

17 views
espand yas haman esfand

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Kiarash (last edited Aug 25, 2016 11:48AM) (new)

Kiarash gh | 6 comments dar morede espand bayad begam ke beshtarin karborde un ke dar omum rayejeh baraye dor kardane energy haye manfi ast ,,, mesle cheshm zakhm ke sozandaneh aan hamrah ba kondur asare cheshm zakhm ra besiar kahesh midahad ,,,ama espand ye karborde digeh ham dareh albateh man ye karbordesho midunam ;-) unam ineh ke dar mavagheye ke shoma dochare eshal (sorry) mishid age hodude 10 doneh espand o ba ye kami aab bebalyen bad az 10 min eshaletun khob misheh ,,, age chize digeheye ham dostan midunan khoshhal misham began dar moredesh ke man ham ye chizi be etelaatam ezafe sheh :-)


message 2: by Nazanin (last edited Aug 25, 2016 11:50AM) (new)

Nazanin Sabet man hads mizanam ye karborde digash baraye zedde ofuni kardan va mikrob zodayi az havayi bashe ke tu ye fazaye mahdud mese khune darim,dar vage man khodam espando fagad be hamin manzur morede estefade garar midam.


message 3: by [deleted user] (new)

نام فارسي آن اسفند است كه البته اسپندو سپند هم گفته مي شود.عرب ها نيز به آن "حرمل" مي گويند. اين گياه در تمام زمين هاي باير و حاشيه كوير ايران مانند راه تهران ، ساوه- راه تهران ،قم- راه اصفهان و كاشان- جاده قزوين- رستم آباد- رودبار- اطراف كرج- ازنا- بوشهر- تفرش و نواحي ديگر مي رويد. دانه هاي اسفند خواب آور، معرق و ضدكرم مي باشد. نرم كننده سينه و ريه ، بادشكن امعاء ، زياد كننده شير و ادرار ، مسهل سودا و بلغم و ضد كرم كدو است. خوردن دانه هاي اسفند جهت صرع( هيستري) ، فلج ،جنون و ساير امراض دماغي و عصبي مفيد مي باشد. همچنين براي رفع استسقاو سياتيك نافع است. بخور اسفند دندان درد را تسكين مي دهد. دود اسفند حساسيت را از بين مي برد.خوردن خيسانده دانه هاي اسفند ، جهت تحليل مواد سوداوي و تصفيه خون و نرم داشتن سينه مفيد است، اگر سي و هفت گرم دانه اسفند را با چهار برابر آب بجوشانند و بعد صاف كنند و با صد گرم عسل و هفتاد گرم روغن كنجد مخلوط كرده، به تدريج يك ماه بخورند، براي تنگي نفس سودمندبوده و سرفه خشك و رطوبي را درمان مي كند.اگر يك مقدار از اسفند را در سي برابر شراب يا آب انگور ريخته و بجوشانند تا يك چهارم بشود، و سي روز متوالي ، روزي ده گرم آن را بنوشند، جهت هيستري اثر غير قابل انكار خواهد داشت.چنانكه مبتلايان به سياتيك پانزده روز متوالي روزي يك مثقال و نيم كوبيده اسفند را بخورند، رو به بهبودي خواهند رفت. دانه هاي اسفند همراه با تخم كتان و عسل جهت تنگي نفس تجويز مي شود و اگر معتادان به ترياك و مواد مخدر دانه هاي اسفند را بو داده و بعد بكوبند و با عسل مخلوط كرده و ميل كنند در درمان اعتياد بسيار مفيد خواهد بود.از آنجاييكه دود اسفند ضد حساسيت است ، لذا براي رفع چشم زخم كه نوعي حساسيت به اشخاص مي باشد اثري مثبت دارد. مقدار خوراك اسفند يك تا دو مثقال است و زيادتر از آن سمي است


message 4: by Kiarash (last edited Aug 25, 2016 11:51AM) (new)

Kiarash gh | 6 comments ghazal jan vaghean mamnon az etellaatet man jedan nemedunestam inghadr khasiat dareh koli hal kardam ba matnet tanx .....


message 5: by [deleted user] (new)

كيارش جان قابلي نداشت. انجام وظيفه بود


back to top