Babalar ve Oğullar Babalar ve Oğullar discussion


53 views
BABALAR VE OĞULLAR

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Sevdaakcay Kitapta kuşak çatışması açıkça görülmekte, nesil değiştikçe yaşam tarzlarının, ibadet ve inançların, ayrıca görüş açılarının da değiştiği gözler önüne sunulmuştur. Yer yer yabancı kelimeler görülse de dili akıcı ve anlaşılırdır. İnsanların ne olursa olsun tüm inançlara ve görüşlere hoşgörüyle yaklaşması gerektiği ve kimsenin kimseyi hor görmeyerek, herkesin insani şekillerde davranmasının gerekliliği bu kitaptan çıkarılacak sonuçlardandır.


message 2: by Merve (last edited Nov 26, 2014 03:15PM) (new) - added it

Merve Bayram Babalar ve oğullarını örnek vererek bize kuşak çatışmasının ne kadar gerçek ve ne kadar tehlikeli olduğunu gösteren kitapta birbirlerini anlamayan,düşüncelerine saygı duymayan genç ve ihtiyarların anlaşma sıkıntıları anlatılıyor. Gençlere,çevrelerindeki yaşlılara nasıl davranmaları gerektiği, yaşlılara ise gençlere nasıl davranmaları gerektiği örneklerle bildiriliyor. Merve Bayram


Özge Kuşak farkının yol açtığı düşünce çeşitliliğini bünyesinde fazlasıyla barındıran son derece akıcı bir eser. Bazarov, Arkadiy, Pavel, Nikolay, Feniçka, Anna, Katya... hepsi büyük bir özenle yaratılmış karakterleriyle hayatta bir insanın yaşayabileceği klasik duyguları muhteşem bir kurguyla okuyucuya sunup 'ölüm eskidir; fakat herkes için yenidir' mesajıyla son noktayı koyuyor.


message 4: by Mehmet Ali (new)

Mehmet Ali Erkaya 19.yüzyılda yazılıp 20. ve 21.yüzyılı anlatan güzel romandır. Bence kitabın baş kahramanı Bazarov'dur. Bir "hiç" olarak başladığı hikayeyi yine bir hiç olarak tamamlar. Bazarov, Turgenyev midir? Bence yüksek ihtimal. Arkadiy, Bazarov'a göre biraz daha silik bir tipken hikayenin sonlarına doğru ayakları yere daha sağlam basar bir karakter haline gelmiştir. Babalar ise birbirlerine çok benzeşmekteler. İki baba da çocuklarına hayran, üstlerine titreyen biri kasabalı biri köyü ama ikisi de aziz derecesinde anlayışlı. Klasik edebiyatın ilk nihilist karakteri diye litaratüre geçiyor Bazarov ama bence bazarov nihilist değil de romantik bir karakter.


back to top