Marmara discussion

Küçük Mucizeler Dükkanı
This topic is about Küçük Mucizeler Dükkanı
12 views
Ekim > Küçük Mucizeler Dükkanı

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Hatice (new)

Hatice Önder | 17 comments Küçük Mucizeler Dükkanı Ekim 2014'te Ekim okuması başlığı altında Marmara Grubundan 5 üye tarafından okunmuştur. Yorumlar burada paylaşılmaktadır.


message 2: by Gamze (last edited Nov 06, 2014 09:52AM) (new) - added it

Gamze Kıraç | 3 comments Yazar bu kitapta dört farklı hayat örgüsünü ortaya çıkarmıştır.
Karakteri, yaşamın gerçekleriyle yüzleştirip içinde bulundukları durumları anlatarak hem kahramanları daha iyi anlamamızı hem de yaşamlarını nerden nereye doğru sürüklendiğini anlamamızı sağlamıştır. Yazar bize dört ana karakterin yaşamlarını anlatırken ders vermektedir. Benim çıkardığım ders:
İnsanların yaşanılan tüm olumsuz şartlara rağmen pes edilmemesi gerektiğini, umuda ve hayallere kelepçe vurulamayacağını göstermiştir. Ki bu tezimi de yazar şöyle desteklemiştir. Kitabın sonunda dört ana karakterin yaşamları eskisinden daha mutlu ve yaşama sevinciyle dolu. Çevresindekilerle barışık kişiler haline gelmişlerdir. Üslup olarak ise samimi, sade ve akıcıdır.


back to top