Marmara discussion

İnsan Ne İle Yaşar
This topic is about İnsan Ne İle Yaşar
20 views
Ekim > İnsan Ne İle Yaşar

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Hatice (new)

Hatice Önder | 17 comments İnsan Ne İle Yaşar Ekim 2014'te Ekim okuması başlığı altında Marmara Grubundan 7 üye tarafından okunmuştur. Yorumlar burada paylaşılmaktadır.


message 2: by Betül (last edited Nov 06, 2014 01:08PM) (new)

Betül Köksal  | 2 comments İnsan ne ile yaşar kitabı kısa hikayeleriyle insanı büsbütün etkileyen bir kitap. Bütün hikayeleri aynı noktada birleşiyor sanki. Hepsi fark edemediğimiz değerleri ön plana çıkarıyor. İnsanlığın çokça önem verdiği maddi değerlerin manevi değerlerden yüksek olamayacağını gösteriyor. Bir insanın parayla, yemekle ve benzeri maddi değerlerle yaşayabileceğini düşünenlerin aksine yaşamak için sevgi ve merhamet duygularına ihtiyaç olduğunu savunuyor. Hayatın böyle değerlere sahip çıkarak ve doğru yaşamaya çalışarak devam ettirebileceğini kanıtlıyor. Bizim kültürümüzün düşünce yapısına da benzer bir düşünce yapısı olan bu kitabı okumak beni mutlu etti. İnsan Ne İle Yaşar hayattaki değerlerin ve gerçekliklerin farkına varmak isteyen herkese tavsiye edebileceğim bir kitap.


back to top