Latvija discussion

Laumu bērns
This topic is about Laumu bērns
26 views
Ikmēneša kopīgā lasīšana > Jauniešu ~novembris~ Laumu bērns

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Anna, Moderator (new)

Anna (annamatsuyama) | 279 comments Filipas Gregorijas Laumu bērns


message 2: by Ieva, Moderator (new) - rated it 2 stars

Ieva (aveirulz) | 222 comments Šogad jau lasīta un nebija nekā laba ko teikt: https://www.goodreads.com/review/show...


Egita | 6 comments Viegla lasāmviela, kas neprasa iedziļināšanos un piepūli, lai saprastu, kas labs, kas slikts, kas vainigs, kas nevainīgs. Nepārprotami viss tiek pateikts priekšā jau tad, kad būtu bailēs jātrīc par "asinis stindzinošajiem notikumiem". Atgadināja senāk skatītas pasaku filmas par prinčiem un princesēm, tikai šeit pamatfons ir reliģija.
Nezinu, vai pie vainas mana ne pārāk lielā iedziļināšanās vai vietām neveiklais tulkojums, bet man dažbrīd bija grūti saprast un iztēloties, kā norisinās aprakstītie notikumi.
Neesmu pārliecināta, ka lasīšu sērijas turpinājumu, bet pāris citi šīs autores darbi mani jau kādu laiku gaida grāmatplauktā. :)


back to top