Simyacı Simyacı discussion


29 views
Marmara **** Türkçe ***

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Mehmet Eroğlu Marmara Gurubu kitap hakkındaki yorumlarını bu başlık altında yapabilirler


message 2: by Aslıhan (new)

Aslıhan Gazioğlu bu kitapta bence imkanlar ne kadar zorlu gözüksede,ne kadar çok engel olunsada eğer insan o istediği şeye inanıyorsa ve inandığının peşinden gidiyorsa kimse ona engel olamaz.Ve o kişi aynı zamanda her şeyide göze alır.Mecburdur çünkü (eğer istiyorsa) ne kadar zorunlu bir süreçten geçsede sonunda elde ettiği o bilgi ya da artık her neyse yaşanılan her şeyi ona unutturur ve büyük bir huzura erdirir.


back to top