Böğürtlen Kışı Böğürtlen Kışı discussion


12 views
Marmara

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Gizem Demir kitap beni etkiledi fakat hikayesi sıradan geldi. hatta hikayeyi biraz Peyami Safa'nın Fatih-Harbiye romanına benzettim.Kaybolan çocuk Daniel'i aşırı bir merakla arayıp bulmaya çalıştığımı söyleyemeyeceğim ve bence Sarah Jio kitabı çok karmaşık yazmış.Bi geçmişten bi bugunden bahsettiği için okurun ilgisini kitaptan uzaklaştırmış bence.Benim ilgimi uzaklaştırdı diyeyim.
Kitaba başlama tarihim:27 ekim 2014
bitirme tarihim:28 ekim 2014


message 2: by Gülmine (new) - added it

Gülmine Teke Gerçekten de güzel bir kitaptı. Kadının ısrarla geçmişteki kayıp çocuğu araması bana biraz zorlama geldi. Bu kadar kolay cevap bulması da. Aradığı kişinin yakınından birisi çıkması ise çok klasikti. Yazdığı bölümler eksik kalmış biraz daldan dala atlamış gibiydi. Bunların dışında insan kitaba başlayınca bitirmek istiyor. İsmi bile meraklandırıyor.
Kitaba başlama tarihim:04.10.2014
Kitabı bitirme tarihim:09.10.2014


back to top