FBK Sever Türk Okurlar discussion

21 views
Adaylar > 2014 Aralık Ayı Kitap Adayları

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by oguz kaan (new)

oguz kaan (ogzkaan) | 76 comments Mod
26 Kasım'a kadar Aralık ayında grup tarafından okunmasını düşündüğünüz kitapları aday gösterebilirsiniz.

Oylama için belirlenmiş kurallar:
-Her üye 1. ve 2. olmak üzere iki adet kitap önerebilir.
-Her üye başka bir üye tarafından aday gösterilen bir kitaba destek verebilir.
-Önerilen kitaplar fantastik ve/veya bilim kurgu türünde olmalıdır. Aksi halde önerilen kitap/kitaplar dikkate alınmaz.
-Kitaplar "add Books/author" özelliği kullanarak eklenmelidir.
-Kitapların göreceli olarak bulunması kolay olmalıdır.
-Bir seriye ait kitapların ilki aday gösterilebilir.
-En fazla oy alan ilk 5 kitap ankete konulacaktır. Eğer çoğunluk sağlanmaz ise en çok oy alan kitap/kitaplar seçilecektir.

Opsiyonel:
-Kitap eklerken Goodreads veri tabanında bulunmayan kitapların Türkçe baskıların eklenebilir.

Not:
--Daha önce grup tarafından okunmuş bir kitap eklemeyin.


message 3: by Ali (last edited Nov 26, 2014 01:32AM) (new)

Ali Berk Çetinbudaklar (aliberk) | 45 comments Kimse de aday göstermemiş başka bir şey, son gün de bugün. Maksat az kapışma olsun :D. O zaman ben de 2 tane koyuyorum:

Darwinya
Yürüyen Kentler


message 4: by oguz kaan (new)

oguz kaan (ogzkaan) | 76 comments Mod
Seçilen kitap Locke Lamora'nın Yalanları ilgili tartışma için https://www.goodreads.com/topic/show/...


back to top