Goodreads Librarians Group discussion

20 views
Adding New Books > Please add book

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Tommy (new)

Tommy Trionfetti | 78 comments Can you please add this book:

Title: Ciao Belga. Een geschiedenis van de Italo-Belgen.

Author: Sara Van Poucke

ISBN: 9789085420866

Publisher: De Bezige Bij

Publication Date: 2007

Format: Paperback

Description: Hoezo, België is geen migratieland? De Italianen vormen de grootste groep allochtonen in België. Hun integratie in onze samenleving is een succes, een voorbeeld voor de groepen die na hen kwamen. Toen de Italianen zestig jaar geleden en masse in de steenkoolbekkens neerstreken, was hun land van herkomst nog niet dat trendsettende vakantieland waar snobs nu mee dwepen. Italië was vooral arm en veel ‘vreemder’ dan het nu is. Italianen en Belgen deelden wel hetzelfde rooms-katholieke geloof, maar veel tradities die de zuiderlingen meebrachten, leunden dichter aan bij de Noord-Afrikaanse gewoonten dan bij Noord-Europese. In Ciao Belga vertelt Sara Van Poucke het verhaal van de Italo- Belgen. Ze laat de pioniers aan het woord, schetst hun problemen en successen, en toont hoe complex migratie kan zijn. Hoe lang blijf je een vreemde in je nieuwe vaderland? Is het leven met een dubbele identiteit moeilijk of verrijkend? Ciao Belga is het fascinerende verhaal van migranten die kwamen, zagen en overwonnen.

Link to cover: http://static.skynetblogs.be/album/18...


message 2: by Renske (new)

Renske | 10798 comments Added here https://www.goodreads.com/book/show/2...
about the cover, what is the source?


message 3: by Tommy (new)

Tommy Trionfetti | 78 comments The author's blog.


message 4: by Tommy (new)


message 5: by Renske (new)

Renske | 10798 comments Cover added.


back to top