Goodreads Librarians Group discussion

25 views
Adding New Books > Please add book

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Hugo (new)

Hugo Rijken (hugorijken) | 15 comments Please add the book 'Leraar Centraal'

Description: De beste onderwijsblogs van Meesterlezer

In Leraar Centraal schrijft Martin Bootsma – bekend van En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? – over het prachtige vak dat leerkrachten toch hebben. In een aantal van zijn vaak prikkelende verhalen komt zijn liefde voor lezen aan bod. Lezen met kinderen en praten over wat je hebt gelezen, is misschien wel het mooiste in het onderwijs. Bootsma is ervan overtuigd dat je kinderen niet alleen goed kunt leren lezen, maar dat ze je ook een blijvende liefde voor het verhaal kunt bijbrengen.

pages: 104
paperback
Author: Martin Bootsma

Link to website of publisher: https://www.uitgeverijpica.nl/titels/...


message 2: by Hugo (new)

Hugo Rijken (hugorijken) | 15 comments Anyone?


back to top