Goodreads Librarians Group discussion

10 views
Book Issues > Add cover photo and info

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Halvor (Raknes) (last edited Sep 20, 2019 12:36PM) (new)

Halvor (Raknes) | 4772 comments https://www.goodreads.com/book/show/4...

my scan: https://www.goodreads.com/photo/user/...

correct title: Njåls saga

edition: Hjemmenes boksamling

description:

<i>Fra bokomslaget</i>

Njåls saga hører til de ytterst få åndsverker som synes å eie en livskraft som er helt uavhengig av tidens gang. Det er nå 700 år siden sagaen ble nedskrevet, men den dag i dag kan den ta opp konkurransen med en hvilken som helst roman, både i selve handlingens spenning, i menneskeskildringene og i publikums gunst. Den eier den aldri sviktende makt som særkjenner de virkelig store dikterverker, de som generasjon etter generasjon i alle land leser om og om igjen.

Blant de islandske ættesagaer er <i>Njåls saga</i> den rikeste og mest omfattende, den som har den mangfoldigste menneskeskildring og den mest bevegede handling. Få romaner i verdenslitteraturen er som denne sagaen fylt av dramatiske begivenheter og merkelige skjebner. Hovedpersonene – den sindige Njål og hustruen Bergtora, den sterke og følsomme høvdingen Gunnar fra Lidarende og hans lumske og hevngjerrige hustru Hallgjerd, Njålssønnene Høskuld og Skarphedin – de er alle sammen skikkelser som fanger interessen, ja i den grad at flere av dem er blitt levende som sagnfigurer og derfor kjent av mange som aldri har lest hele deres merkelige saga. Hvem kjenner ikke de store trekk av beretningen om den fredløse Gunnar som skal forlate landet, men som snur seg og ser gården sin: «Fager er lien» – og som deretter vender hjem – og møter døden da hans hustru for en gammel fornærmelses skyld nekter ham en lokk av sitt hår til buestreng. Og hvem kjenner ikke idrettsmannen Skarphedin, eller den merkelige ekteskapstragedie som utspilles mellom Hrut og Unn etterat Hrut har vært innfanget av den maktsyke og erotisk begjærlige dronning Gunnhild i Norge.

Bruddstykker og episoder av Njåls saga er allemannseie som våre folkeeventyr, men sagaen i sin helhet gir uendelig meget mer enn dens enkelte deler. Med sin knappe, historiske saklighet eier den en rikdom og storhet som forklarer dens enestående posisjon.


message 2: by annob (new)

annob | 1484 comments Many thanks for the Norwegian description + cover art scan. Those and the additional data you provided are now added to the record.


Halvor (Raknes) | 4772 comments Thank you!


back to top