Goodreads Librarians Group discussion

Glomdalsbruden
This topic is about Glomdalsbruden
23 views
Book Issues > Remove credit

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Halvor (Raknes) (last edited Sep 19, 2019 01:53PM) (new) - added it

Halvor (Raknes) | 4770 comments remove illustrator credit as it only applies to the book's cover.

add original year 1908


message 2: by Scott (new)

Scott | 21475 comments done


message 3: by Halvor (Raknes) (last edited Sep 20, 2019 12:04PM) (new) - added it

Halvor (Raknes) | 4770 comments Please also add this description:

<i>Fra bokomslaget:</i>

Blant alle J. B. Bulls populære bøker står <i>Glomdalsbruden</i> i aller første rekke. Men så har vi vel heller ikke en folkelivsskildring så breddfull av sol og sommer, av trofast kjærlighet og av sunn humor som den. Med smil og spenning følger vi den vakre Berit Glomgården gjennom alle de gjenvordigheter som tårner seg opp mellom henne og Tore Bråten; vi fryder oss når det lykkes dem å krysse den steile gamle Glomgårdsbondens giftermålsplaner, og vi er lykkelige med dem da alle onde anslag omsider er avverget.

I tillegg til <i>Glomdalsbruden</i> inneholder dette bind to kortere fortellinger – «Kaffebrændkari» og «Lykkje-Knut». De er hentet fra den berømte samlingen «Mellem fjellene» og skildrer henholdsvis en kvinnes ublide skjebne og hennes hevn, og en jegers heroiske kamp for hjem og familie på den ytterste utpost mot nakne fjellvidda.

Få norske diktere har vunnet folkets hjerte som Jacob Breda Bull, og det er først og fremst hans levende og djerve fortellinger og skildringer fra hjembygden Rendalen som har gjort ham så uhyre populær. Det er ikke mange bøker som har vært lest her til lands de siste halvhundre år, og det tør vel sies at en rekke av Bulls ypperste skikkelser, som Eline Vangen, Glomdalsbruden og Hr. Samuel er blitt like kjente og kjære som Synnøve Solbakken, Fiskerjenten og En glad gutt. Det er heller ikke til å undres over at hans romaner er blitt så folkekjære. De har noe å gi enhver, både gamle og unge, av glede og tro på livet. Underlige skjebner rulles opp i Jacob B. Bulls diktning – sagaer om gammel ættestolthet og ung kjærlighet, om varm troskap og kaldt hat, om nidingsdåd og om hverdagens heltedåd.


message 4: by annob (new)

annob | 1617 comments #3 done.


Halvor (Raknes) | 4770 comments OK, but please remove the text preceding my replacement description!


message 6: by annob (new)

annob | 1617 comments #5 Alright, done. You did say 'add' and it wasn't inaccurate :)


Halvor (Raknes) | 4770 comments Sorry ;-)


back to top