Goodreads Librarians Group discussion

18 views
Adding New Books > Could you please add "Hepsini İstiyorum Hemen İstiyorum"

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Elmasnur (new)

Elmasnur Yılmaz | 2 comments * Title: Hepsini İstiyorum Hemen İstiyorum
* Author(s) name(s): Dr. H. Alp Karaosmanoğlu
* ISBN (or ASIN): 978-605-69504-0-7
* Publisher: Psikonet Yayınları
* Publication date: 19 August 2019
* Page count: 208
(*Language: Turkish)
* Format: Paperback
* Description:
Her zaman kendini haklı görmek!

Başkalarının dediğini çok önemsemek

Dürtüsel alışkanlıklardan vazgeçmeye gönülsüzlük

Her konuda en iyi olmak zorunda hissetmek…

Bu kitapta erteleme, akademik başarısızlık, madde kötüye kullanımı, aşırı kilo alıp verme, internet bağımlılığı, düzenli spor yapamama, ilişkilerde sadakatsizlik, ayrıcalık arama ve büyüklenme gibi sorunların kökeninde yatan nedenler ve çözüm yolları tartışılıyor.

Yazar Dr.H. Alp Karaosmanoğlu bu tür sorunların kökeninde atalarımızdan bize miras kalan esir veya köle durumuna düşme korkusu olduğunu klinikten ve güncel yaşamdan örneklerle açıklıyor. Bununla beraber, engellenmeye ve mecbur bırakılmaya karşı aşırı hassas kişilerin hissettiği abartılı özgürlük ihtiyacı tanımlanarak baş etme yöntemleri gösteriliyor.

Kitap, günlük yaşamın rutinine katlanmakta zorlanan kişiler için bir rehber olma özelliğini taşıyor.

* Link: https://www.psikonet.com/hepsini-isti...
https://www.amazon.com.tr/Hepsini-İst...


message 3: by Elmasnur (new)

Elmasnur Yılmaz | 2 comments Thank you!


back to top