Goodreads Librarians Group discussion

31 views
Book Issues > Add info / corrections

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Halvor (Raknes) (last edited Sep 16, 2019 01:43PM) (new)

Halvor (Raknes) | 4770 comments https://www.goodreads.com/book/show/3...

Translator: Trond Winje

ISBN: 8205130795 / 978-82-05-13079-1

year: 1981

edition: Lanterne, L 478

description:

<i>Narsiss og Gullmunn</i> kom ut første gang i 1930 og ble en stor suksess. Handlingen er lagt til tysk middelalder, en tid preget av klosterliv, ridderliv, jødeforfølgelser, plyndringer og pest. Den lærde, asketiske Narsiss blir den unge, kunstnerisk begavede Gullmunns lærer i klosteret Mariabronn. Gullmunn forlater klosteret etter en tid, er landstryker i flere år, vender seg mot det verdslige liv og blir billedhugger. Etter mange år møtes de igjen. Romanen kan leses som en sjelebiografi, på linje med flere av de tidlige verkene til Hesse. Den behandler den gamle motsetning mellom ånd og kjød, mellom det faderlige og det moderlige prinsipp, mellom askese og vellyst, men også motsetningen mellom refleksjon på den ene side og kunstnerisk skapervirksomhet på den annen.


message 2: by Renske (new)

Renske | 11259 comments Done


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top