Goodreads Librarians Group discussion

Alrunen
This topic is about Alrunen
34 views
Book Issues > Add cover photo and info

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments add library scan: https://www.goodreads.com/photo/user/...

page count per my copy: 82

publisher: Samlaget

edition: Orion, 110

description:

Machiavelli, ein hovudfigur i renessansens Italia, er i dag best kjend som forfattar av ei lærebok i maktrpolitikk. Men «Fyrsten» har gitt vår tid ei einsidig oppfatning av den mangslungne renessansemannen frå Firenze. Andre politiske og historiske skrifter varierer biletet av politikaren Machiavelli, og dessutan var han skjønnlitterær forfattar: Han skreiv fleire folkekomediar, bl.a. «Alrunen», som framleis er umåteleg populær i Italia.

Med si blanding av fin og grovkorna humor, sine kjappe replikkar og råkanse personkarakteritikkar er denne komedien så allmennmenneskeleg at vi enno kan seie: Slik er folk – jamvel om vi her har å gjere med eit «underleg tilfelle», for å nytte Machiavellis eigne ord.


message 2: by Emily (new)

Emily | 14480 comments done


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top