Goodreads Librarians Group discussion

19 views
Adding New Books & Editions > Please add new book

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Jonas (new)

Jonas (jonden) | 1 comments -Title: In gesprek met psychose - Deel 2
-Author: Jules Tielens
-ISBN: 9789058983305
-Publisher: De Tijdstroom
-Publication date: 28/03/2019
-Format: Paperback
-Description: Moederziel alleen sta je buiten onze gedeelde wereld, los van anderen, buiten de groep. Psychose is in feite een contactprobleem. In gesprek met psychose – Deel 2 laat zien dat hieraan veel te doen is. Zoek de patiënten op, leg contact, masseer ze weer terug de groep in, de praktijk van het leven.

Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel, sterk geënt op het werk van filosoof, ervaringsdeskundige en auteur Wouter Kusters, behandelt de fenomenologie van de psychose. Wat ervaart iemand die een psychose ondergaat nu precies?
 
Daarna volgt een praktisch deel, een kookboek voor gesprekstechniek, met recepten en vele voorbeelden van do´s en don´ts. Hoe begin je een gesprek als de ander daar geen zin in heeft? Hoe kom je erachter wat er speelt? Hoe creëer je een goede sfeer? Hoe geef je perspectief? Tussen de delen door, staan inspirerende verhalen van (ex-)cliënten en een familieverhaal over het hervinden van geluk bij en na een psychose.
 
Dit toegankelijk geschreven boek, het langverwachte vervolg op In gesprek met psychose, is bedoeld om mensen op een nuchtere manier te enthousiasmeren in hun werk met psychotische mensen. Verhalen, adviezen, waarschuwingen en informatie van een vakman, gesteund op zijn jarenlange ervaring met psychotische patiënten, en vooral ook op de ervaringen van zijn patiënten die een inspiratie waren voor dit boek.

-Page count: 256
-Link: https://www.tijdstroom.nl/zoeken/100-...


back to top