Goodreads Librarians Group discussion

Inszallah
This topic is about Inszallah
15 views
Book Issues > Book cover & desciption

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Ambrose | 17 comments Hi, I would like to ask to correct the description of polish edition of "Inshallah":

https://www.goodreads.com/book/show/2...

Description:

"Sławna włoska dziennikarka tym razem w roli powieściopisarki.

Powieść „Inszallah” to monumentalny pomnik pacyfizmu, pejzaż okrucieństwa i bezsensu wojny.

Postaci w tej powieści są wymyślone. Wymyślone są też historie, wymyślona akcja. Ale wydarzenia, które ją zapoczątkowały, są prawdziwe. Prawdziwy jest krajobraz, prawdziwa wojna, o której opowiada ta książka.

Autorka dedykuje ją czterystu żołnierzom amerykańskim i francuskim zamordowanym w Bejrucie przez sektę Dzieci Boga. Dedykuje ją mężczyznom, kobietom, starcom, dzieciom zamordowanym w innych masakrach w tym mieście i we wszystkich masakrach owej odwiecznej masakry, której na imię wojna.

To coś więcej niż powieść wojenna. To książka o nieuchronności losu. Akcja rozpoczyna się, gdy w Bejrucie szyicka sekta Dzieci Boga dokonuje samobójczych zamachów na siedziby amerykańskiego i francuskiego kontyngentu pokojowego, zabijając kilkaset osób. A jest jeszcze trzeci kontyngent, włoski..."

Furthermore it would be great to add the cover (the source is a publisher website):

https://www.swiatksiazki.pl/inszallah...

Thanks in advance!


message 2: by lethe (new)

lethe | 13555 comments This was done by someone.


Ambrose | 17 comments Anyway, thanks for a good will ;)


back to top