داستان كوتاه discussion

51 views
180

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 2: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Modمیدونی ؟؟؟
نه فک نکنم بدونی
ولی می خوام بهت بگم
می خوام بگم که تو هم یه عروسکی
یه عروسک خیلی ناز
یه عروسک که آدم هر وقت از همه برید
میتونه بیاد وباهاش توتنهاییش حرف بزنه،
میتونه دستاش و بگیره تو دستاش
رو زانوش بشونش ،
توی اون چشای دکمه ایش زل بزنه
و باهاش درد دل کنه.

می دونی!!!
عروسک داشتن خیلی خوبه،
می تونه همدم تنهایی هات بشه
یا حتی وقتی داری گریه می کنی خیلی آروم
با اون دستای پوشالیش اشکاتو پاک کنه
می تونی با داشتن یه عروسک احساس بودن کنی.
می تونی...!!!

اما عروسک ها یه بدی هم دارن ،
باید خیلی مواظبشون باشی
وگرنه میرن پیش یکی دیگه ،
اشکای یکی دیگه رو پاک می کنن
میدونی ..؟
عروسکا تقصیری ندارن
آخه اونا فقط عروسکن
آدم ها هم عاشق عروسک های دوست داشتنی.
ولی عروسکا که نمی دونن اگه به درد دل یکی دیگه گوش کنن ،
اگه با اون چشمای دکمه ایشون به یکی دیگه زل بزنن ، اگه اشکای یکی دیگه رو پاک کنن .
اونوقت چقدر دل اون آدمه میشکنه ،
آخه اون فک میکرد عروسک فقط ماله خودشه .
آره عزیزم ...آره
تو هم یه عروسکی همونقدر ناز با همون چشمای دکمه ای

اما این تقصیر تو نیست آدما خیلی بدن
همشون کور و کر و لال عاشق عروسکنmessage 3: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments و روزی باد ما را با خود خواهد برد


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments


نگا کن:

من چشمامو بستم ديگه
من رو با خودت ببر

هرجا که دلت ميگه

اونجا که ميره سياهه*


طيبه تيموري | 659 comments تو از عروسك هم قشنگ تري
مي دونستي؟


message 6: by [deleted user] (new)

نمودی از وضعیت انسان. وقتی زاده میشویم خودمان هستیم و افریننده درونمان ، چون ماهی درون اب و یا اقیانوس با ساحل، و انگاه میهمانها میرسند و جون توفان بزکمان میکنند طوری که خودمان رفته رفته مخفی میمانیم و خاموش و بکر، اما رویای خوش کودکی را در درونمان داریم و اراده رفتن که اگر با لایه هایی پوشیده شده ایم پای رفتن و تغییر دادن جون نرمی اب است که میتواند سختی رسوبهای ظاهر زندکیمان را بزداید. و این گمان ماست که به اجبار تمایلاتمان مسیری را اراده میکنیم و یا با اراده مان اجباری را تغییر میدهیم
ر


back to top