Goodreads Viet Nam discussion

184 views
Nhờ tìm sách

Comments Showing 1-8 of 8 (8 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Nguyễn (new)

Nguyễn Hồng Minh (mimocaro) | 1 comments Chào mọi người.
Mình muốn mọi người tìm hộ một quyển sách với ạ.
Chả là rất lâu trước đây mình có đi chơi ở Quốc tử giám từ hồi nó còn bán sách trong đấy. Có gặp một quyển sách mà mình ko mua, sau này muốn đọc mà ko nhớ đươc tên, chỉ nhớ qua về nội dung.

Sách về decision making (cách đưa ra quyết định).
Trong đó có ví dụ:
Bạn là người thi đấu trong 1 trận đấu bắn súng gồm 3 người.
Tay súng A có tỉ lệ bắn trúng là 100%
Tay súng B có tỉ lệ bắn trúng là 80%
Bạn là tay súng cuối cùng với tỉ lệ bắn trúng là 60%
Bạn là người bắn đầu tiên
Tay súng B sẽ bắn tiếp theo
Tay súng A là người bắn cuối cùng.
Sau đó lại xoay vòng như thế.
Cách bắn là gì để bạn có tỉ lệ sống sót cao nhất.

Mình chỉ nhớ được đúng như thế thôi. Không biết ai đã đọc cuốn sách này chưa thì giúp mình cái tên với nhé.
Cảm ơn mọi người rất nhiều.


message 2: by Jimmy (new)

Jimmy | 10 comments I don't recognize it, but I sure want to know the answer.


message 3: by Phuong Viet (new)

Phuong Viet | 1 comments tình huống đưa ra thôi mà cũng thấy hấp dẫn nhỉ. Nếu tìm ra tên thì bác chia sẻ vs nhé!


message 4: by Giang (new)

Giang Tran (katama) | 1 comments Mình thấy có câu hỏi tương tự trong cuốn này.
My Best Mathematical and Logic Puzzles của Martin Gardner
Link google book:
https://books.google.ca/books?id=fA3C...
Puzzle số 24. The triangular duel


back to top