Goodreads Librarians Group discussion

Rajan Mukarung
This topic is about Rajan Mukarung
12 views
Book Issues > Please add description

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Bivek (new)

Bivek Bhandari | 737 comments Please add description

Book

https://www.goodreads.com/book/show/1...

Description

दमिन भीर उपन्यासमा सङ्क्रमणकालीन नेपाली समाजको वस्तुगत अवस्था, मनोविज्ञानबारे गहिरो चित्रण छ । नेपाली समाजको संस्कृति संरचना र सभ्यतालाई मुख्य रुपमा उठ्ठान गरिएको छ । आदिकालदेखिको मानिसको मुन्दुमि आस्था र शिशिष्टता यस उपन्यास भित्रका पात्रहरुले बोक्छन् । नेपाली समाजको शैली, बस्तुस्थिति, रहनसहन र उनीहरुको आस्था जस्ताको तस्तै स्थापित गर्न सक्नु यस उपन्यासको विशेषता हो । यहाँभित्रका प्रसङ्ग र पात्र र तीनको मनोविज्ञान हामी नेपाली समाजमा जस्ताको तस्तै भेट्न सक्छौं । यस किताब तिनीहरुकै कथा, व्यथा र मुद्धा बोकेको ऐतिहासिक दस्तावेज हो ।


message 2: by Neil (new)

Neil Powell (el_gringo) | 458 comments Is this is description for this version?

https://www.goodreads.com/book/show/1...


message 3: by Bivek (new)

Bivek Bhandari | 737 comments Neil wrote: "Is this is description for this version?

https://www.goodreads.com/book/show/1..."


For both version
It is the better description than the current one. I took the description from the official website of a publisher.


message 4: by Neil (new)

Neil Powell (el_gringo) | 458 comments Updated as requested


message 5: by Bivek (new)

Bivek Bhandari | 737 comments Neil wrote: "Updated as requested"

Thank You.


back to top