Book's Calling Club discussion

43 views
Online book club 04/2019 > Dojmy z knihy Zámek

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Book's (new)

Book's Calling (bookscalling) | 30 comments Mod
Co si o knize myslíte?


message 2: by Book's (new)

Book's Calling (bookscalling) | 30 comments Mod
Přečetl jsem si pár stránek, ale najednou jsem zjistil, že jde o víc pochmurnou knihu, než jsem si myslel. Proto jsem si pustil rozhlasovou dramatizaci. A pochopil jsem, že tolik bezmoci a melancholie nesnesu. Knihu proto odkládám nedočtenou, možná se k ní vrátím za pár let.


back to top