Goodreads Librarians Group discussion

13 views
Adding New Books > please add de bijenhoudster

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Odette (new)

Odette Brethouwer (odettebrethouwer) | 378 comments * Title De bijenhoudster
* Author(s) name(s) Meredith May
* ISBN (or ASIN) 978-90-449-7786-8
* Publisher A.W. Bruna
* Publication date 2 april 2019
* Format paperback
* Description
Meredith May was vijf jaar oud toen er voor het eerst een honingbij over haar arm kroop. Ze woonde op dat moment bij haar grootvader, een excentrieke bijenhouder die honing maakte in een roestig oud busje. Die eerste bij was angstaanjagend en opwindend tegelijk, en in de jaren daarna ontdekte ze dat alles wat ze over het leven en familie moest weten verborgen lag in de geheime wereld van de bijen. Het was het begin van een levenslange vriendschap.

De bijenhoudster is een buitengewoon mooi geschreven verhaal over onverwachts je plek en roeping vinden, en hoe een klein, vaak verkeerd begrepen insect een leven kan veranderen.
* Page count 320
* Link to book page https://www.awbruna.nl/boek/non-ficti...

Language: Dutch


back to top