ONA je to napisala? discussion

21 views
Mesečne teme > April: Zamak Lesli - Ostin / Žuti tapet i druge priče - Perkins Gilman

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (new)

Obe ove knjige sam prethodno pročitao, doduše samo naslovnu priču iz "Žutog tapeta". Rado ću im se vratiti, posebno zato što su kratke.

Inače, "Zamak Lesli" mi je možda najdraže delo iz celokupnog opusa Ostinove, čak i kada se ubroje svi romani.

"Žuti tapet" je odlična parabola, obavezna priča za svakoga ko bi se bavio bilo razvojem moderne književnosti, razvojem književnosti ženskog pera ili feminizmom. Neka vrsta preteče "Staklenom zvonu" i sličnim romanima koji su usledili, o ženama sa jakim feminističkim tonovima, i o mentalnim bolestima. Vrlo efektna priča.


message 2: by hristina (new)

hristina (hrissy) | 7 comments Kod nas u biblioteci nema ni ovih knjiga, a tema je baš interesantna. :( Od Gilmanove sam čitala 'Herland' i ostavila je dobar utisak na mene tako da bih rado čitala i ove priče.


back to top