داستان كوتاه discussion

41 views
نوشته هاي ديگران > هنگام کوچ است از جهان / مولانا

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (new)

ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچ است از جهان
در گوش جانم می رسد طبل رحیل از آسمان

نک ساربان برخاسته قطارها آراسته
از ما حلالی خواسته چه خفته‌اید ای کاروان

این بانگ‌ها از پیش و پس بانگ رحیل است و جرس
هر لحظه‌ای نفس و نفس سر می کشد در لامکان

زین شمع‌های سرنگون زین پرده‌های نیلگون
خلقی عجب آید برون تا غیب‌ها گردد عیان

زین چرخ دولابی تو را آمد گران خوابی تو را
فریاد از این عمر سبک زنهار از این خواب گران

ای دل سوی دلدار شو ای یار سوی یار شو
ای پاسبان بیدار شو خفته نشاید پاسبان

هر سوی شمع و مشعله هر سوی بانگ و مشغله
کامشب جهان حامله زاید جهان جاودان

تو گل بدی و دل شدی جاهل بدی عاقل شدی
آن کو کشیدت این چنین آن سو کشاند کش کشان

اندر کشاکش‌های او نوش است ناخوش‌های او
آب است آتش‌های او بر وی مکن رو را گران

در جان نشستن کار او توبه شکستن کار او
از حیله بسیار او این ذره‌ها لرزان دلان

ای ریش خند رخنه جه یعنی منم سالار ده
تا کی جهی گردن بنه ور نی کشندت چون کمان

تخم دغل می کاشتی افسوس‌ها می داشتی
حق را عدم پنداشتی اکنون ببین ای قلتبان

ای خر به کاه اولیتری دیگی سیاه اولیتری
در قعر چاه اولیتری ای ننگ خانه و خاندان

در من کسی دیگر بود کاین خشم‌ها از وی جهد
گر آب سوزانی کند ز آتش بود این را بدان

در کف ندارم سنگ من با کس ندارم جنگ من
با کس نگیرم تنگ من زیرا خوشم چون گلستان

پس خشم من زان سر بود وز عالم دیگر بود
این سو جهان آن سو جهان بنشسته من بر آستان

بر آستان آن کس بود کو ناطق اخرس بود
این رمز گفتی بس بود دیگر مگو درکش زبان

طيبه تيموري | 659 comments در کف ندارم سنگ من با کس ندارم جنگ من
با کس نگیرم تنگ من زیرا خوشم چون گلستان


هيچ چيز لذت بخش تر از اين نيست كه با يك شعر زيبا روزتو شروع كني

ممنون


message 3: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments ممنون
خیلی عالی بود
برگشتم به روزهایی که سریال پهلوانان نمیمیرند پخش میشدmessage 4: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments مرسی منم آهنگشو دارم
خیلی قشنگه


message 5: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments مهرداد عزیز
اگر ممکن است آهنگش را آپلود بکنی که فوق العاده است. من خیلی دنبال این آهنگ گشتم که متاسفانه پیدایش نکردم. پیشتر ازت ممنونم


message 6: by [deleted user] (new)

http://rapidshare.com/files/272019556...

تقدیم به شما دوست عزیز


back to top