Goodreads Librarians Group discussion

Christel Sundqvist
This topic is about Christel Sundqvist
15 views
Adding New Books > New book: Nu spränger vi taket

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mikaela (new)

Mikaela (runsorina) | 3 comments * Title: Nu spränger vi taket
* Author(s) name(s): Christel Sundqvist
* ISBN (or ASIN): 978-952-68381-8-2
* Publisher: Marginal förlag
* Publication date: 09.2018
* Format; inbunden
* Description:
Flickgänget på 1980-talet, de permanentade håren, tonårsfyllorna. The Final Countdown och en längtan bort från den österbottniska småstaden. Allt minns Marre trettio år senare, när Vonne, vännen som aldrig svek, blir allvarligt sjuk. I Christel Sundqvists fjärde roman, Nu spränger vi taket, skildras en innerlig vänskap som bär också när den ena måste lära sig dö och den andra fortsätta att leva.

Nu spränger vi taket är en fristående systerbok till romanen Vonne och Marie som utkom på Schildts & Söderströms 2016. Det är en berättelse om djup vänskap, men också om isande ensamhet.

* Page count: 204
* Link to book page : http://www.marginalrf.fi/nu-spranger-...


message 3: by Mikaela (new)

Mikaela (runsorina) | 3 comments thanks!


back to top