Izcilas Grāmatas discussion

79 views
Sveiciens, grāmatu draugiem!

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Inga (new)

Inga Grencberga | 2 comments Mod
Šīs grupas mērķis ir "sakonektēties", lai apmainītos ar atsauksmēm par visām (ne tikai izcilajām) izlasītajām grāmatām un lai ērtāk varētu tās pievienot saviem "want-to-read" sarakstiem!


message 2: by Ilze (new)

Ilze | 1 comments Sveiciens visiem! Paldies Ingai, kas šo grupu izveidoja!
Diemžēl (vismaz aplikācija) neļauj apskatīt grupas biedrus - tikai skaitu rāda.
Tad nu daru sevi zināmu, piesekojiet man, lai varu piesekot jums. :) Visi kopā vēl vairāk paplašināsim lasīt vērtīgo grāmatu apjomus :)


message 3: by Inga (new)

Inga Grencberga | 2 comments Mod
Jā, diemžēl pilnu grupas dalībnieku sarakstu var redzēt web versijā!

Bet no telefona app var šeit atzīmēties ar konentāru a’la “gribu draudzēties” un ir aktīva saite uz personīgo profiju.


message 4: by Kurkulis (new)

Kurkulis  (Lililasa) | 1 comments Man labi, es datormīļotāja, kur lielā ekrānā visu var redzēt. Paldies par grupas izveidi! Iešu draudzēties, lai plašāks lasīšanas redzesloks.


back to top