Suomalainen lukupiiri discussion

21 views
Popsugar 2019 > 32. A book author from Asia, Africa, or South America

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Terhi, Apukäsi (new)

Terhi Naukkarinen  | 710 comments -


message 2: by Tytti, The Head Honcho (new)

Tytti | 2539 comments Kirjastossa näin tämän antologian afrikkalaisia novelleja, voisi olla varsin kiinnostava: Ilon ja kivun kääntöpiiri: Afrikkalaisia novelleja Saharasta etelään.


back to top