Goodreads Librarians Group discussion

11 views
Book Issues > Add information

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4772 comments https://www.goodreads.com/book/show/3...

ISBN: 8203201350 / 978-82-03-20135-6

Translator: Knut Johansen

description:

Slektsroman gjennom tre ledd. Romanen åpner på herregården Mørkhøj i året 1520. Deretter følger vi hovedpersonene gjennom skiftende epoker og miljøer fram til vår egen tid. Vi får blant annet høre om mirakler og ballongferder, Den store kjærligheten, svik og svindel, oppgang og fall, og begjær av mange slag


message 2: by Alison (new)

Alison | 786 comments Done


Halvor (Raknes) | 4772 comments Thank you!


back to top