Goodreads Librarians Group discussion

Rikka Gan
This topic is about Rikka Gan
10 views
Book Issues > Add cover photo and info

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Halvor (Raknes) (last edited Dec 04, 2018 12:43PM) (new) - added it

Halvor (Raknes) | 4772 comments my scan: https://www.goodreads.com/photo/user/...

add authors:
Judith Allan (illustratør)
Astrid Lorenz (etterord)

add ISBN-13: 978-82-525-1842-9

publisher: Den norske bokklubben

year: November 1988

remove edition information as it's incorrect

136 pages per my copy (last page contains bibliography)

description:

<i>Rikka Gan</i> ble første gang utgitt i 1904, og er den romanen forfatterinnen selv holdt som den «Bedste og Sandeste» av alle sine bøker.

Handlingen er lagt til Gan gård, et sagnomspunnet og dystert sted som har tilhørt familien til Rikka Torsen i generasjoner. I handlingens nåtid er gården akkurat blitt solgt til den velstående Mattias Aga, men de siste etterkommere av Torsen-slekten har fått lov å bo på Gan. Jon Torsen som forpakter, og Rikka, hans søster, som Agas elskerinne. Familien bor på nåde, prisgitt Agas proprietære rettigheter. Og Rikkas offer for familien omfatter mer enn dette å gi sin kropp til Aga. Tre barn som fødes i det skjulte må alle late livet som nyfødte.

Det finnes flere forbindelseslinjer mellom Handlingen i <i>Rikka Gan</i> og Ragnhild Jølsens eget liv. Hennes barndomshjem, gården Ekeberg i Enebakk, ble satt under administrasjon da Ragnhild Jølsens far gikk konkurs etter gjentatte forsøk på å drive en fyrstikkfabrikk i Ekebergdalen. Og som Rikka Torsen opplevde Ragnhild Jølsen å måtte leve med uoppfylt kjærlighetslengsel, svik og oppofrelse. Ingen kan skildre livet på de gamle slektsgårder som Ragnhild Jølsen, fastslås det i <i>Norges Litteraturhistorie</i>; men «dette er ikke først og fremst hjemstavnsdiktning. Herresetene er heller ikke bare den mørke bakgrunn for dramatiske hendinger og liv som leves. Menneskenes skjebner er vevet uløselig sammen med møtestedet for slektens samlede liv gjennom århundrer. Forfedrenes gjerninger og handlinger <i>binder</i> slektens skudd, dets vekst er bestemt av stammen, får sitt liv fra den, kues av den ‒ og dør idet det rives løs».


message 2: by free (new)

free (frdn) | 5182 comments done...


Halvor (Raknes) | 4772 comments And remove edition information as requested above


back to top