Goodreads Librarians Group discussion

Nattsvermere
This topic is about Nattsvermere
11 views
Book Issues > Add cover photo and info

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4772 comments library scan: https://www.goodreads.com/photo/user/...

hardcover

year: 1974 (original)

publisher: Aschehoug

page count per my copy: 302 (ISBN 9788203063411, last page unnumbered)

language: Norwegian

description (add as deafault):

Omgitt av materialistiske begrep lever David, Henriette og Joachim i <i>Nattsvermere</i>. David og Henriette er unge mennesker i dagens Oslo. Utenfra kommer Joachim, kriminelt anlagt, og uten røtter i noe miljø.

En ur-gammel kjærlighetskonflikt blir avdekket da trekantdramaet oppstår. Menneskene påvirkes av sine omgivelser, og i krigen mellom kreftene utenfor og inne i den blir Henriette, David og Joachim konfrontert med seg selv.

<i>Nattsvermere</i> er en kjærlighetsroman om unge mennesker som kjemper for sin nødvendighet i et samfunn de føler seg fanget av.


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 19392 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4772 comments Thank you!


back to top