Goodreads Librarians Group discussion

Litteraturens historia i Sverige
This topic is about Litteraturens historia i Sverige
18 views
Book Cover Help > Add cover photo and information

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments add cover from library site: http://libris.kb.se/bib/7156664

hardcover


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 23329 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4770 comments add edition info: 4., [uppdaterade och utök.] uppl.

add description

<i>Litteraturens historia i Sverige</i> ger en bred översikt över den svenska litteraturens utveckling, alltifrån vikingatidens runinskrifter och medeltidens religiösa och världsliga litteratur, över upplysningens klassicistiska diktning och 1900-talets realistiska och modernistiska litteratur, fram till den allra senaste tidens unga författare.

I denna velskrivna och fängslande handbok står texterna, litteraturen själv, i centrum och betraktas mot bakgrunden av sin tids sociala och politiska förhållanden och dominerande världsuppfattning. Kortare biografiska data presenteras tillsammans med författarporträtt i marginalen.

Framställningen i denna fjärde och reviderade upplaga sträcker sig till mitten av 1990-talet och har utökats med författarskap och verk från den senaste perioden.

De tidigare upplagorna av <i>Litteraturens historia i Sverige</i> och <i>Litteraturens historia i världen</i> mottogs med uppskattande recensioner, och båda böckerna används flitigt i undervisningen vid universitet och högskolor.


message 4: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 23329 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top