Goodreads Librarians Group discussion

Norge og Norden i gamle kart og trykk
11 views
Book Issues > Add cover photo and information

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments my scan: https://www.goodreads.com/photo/user/...

correct title: Norge og Norden i gamle kart og trykk

hardcover

year: 1988

page count per my copy: 144 (ISBN 8203157378, last page unnumbered)

publisher: Aschehoug

language: Norwegian

translators: Bodil Engen / Inge Pommerel

description:

Denne praktfulle boken gir et spennende bilde av hvordan Norden ble "oppdaget" av kartografene på kontinentet. I en serie på over 70 vakre og interessante kart - fra 1400-tallet til forrige århundre - viser boken hvordan man litt etter litt skaffet seg sikrere kunnskaper om de nordiske land. I tillegg til de gamle fargerike kartene inneholder boken også enkelte gamle byprosjekter og bykart som fullstendiggjør de gamle karttegnernes bilde av Norden.


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 23396 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top