Goodreads Librarians Group discussion

Trommereisen
This topic is about Trommereisen
17 views
Book Issues > Add cover photo and info

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments add cover photo from library site: https://bibsok.no/?tnr=554922

hardcover

change title per GR guidelines. This title is also original title.

page count per my copy: 219: (ISBN 8205179662)

add description:

Jon har hatt sterke drømmer om ei samisk sjamantromme. Tromma er i fare. Han vil finne den, redde den og vinne tilbake kunnskapen om hvordan den ble brukt. Sammen med Lajla reiser han fra Oslo til Finnmark. Begg får oppleve nærværet av de onde kreftene, og at veien til kunnskapen er lang. Men uventet hjelpere dukker opp. Trommereisen foregår i en verden der ånder er like virkelige som mennesker.


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 23518 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


Halvor (Raknes) | 4770 comments I gave the wrong page count above. 218 is correct.


message 5: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 23518 comments Corrected.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thanks!


back to top