Goodreads Librarians Group discussion

Tre kamerater
This topic is about Tre kamerater
note: This topic has been closed to new comments.
23 views
Book Issues > Add description and other data

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Halvor (Raknes) (last edited Aug 25, 2018 11:16AM) (new) - added it

Halvor (Raknes) | 4770 comments Title: Tre kamerater

add ISBN-13: 978-82-525-0145-2

year: August 1972

description:

Erich Maria Remarque skrev <i>Tre kamerater</i> åtte år etter <i>Intet nytt fra Vestfronten</i>. Forleggerne var så sikre på en ny, stor suksess at de lot boken komme ut samme dag i hele verden – og Remarque slo til igjen. Handlingen i <i>Tre kamerater</i> er henlagt til Berlin i de bitre år etter første verdenskrig. Remarque var selv i krigen – 17 år gammel dro han ut – tilsynelatende usåret møtte han til ny strid i en ubarmhjertig fredstid. Han lette etter lykke og eksistensmulighet som boms, agent i gravmonumenter, kontormann, organist, folkeskolelærer, reklameforfatter, og da han til slutt skrev <i>Intet nytt fra Vestfronten</i>, måtte han tråkke dørene ned hos forlagene, før noen var villig til å gi den ut. Fra front til fred; Robby, Otto og Gottfried som hovedpersonene i <i>Tre kamerater</i> heter, er skyttergravsvenner som etter krigen møter virkeligheten slik Remarque selv gjorde. Sprudlende skildrer Remarque kameratenes påfunn og eventyr i et mangfoldig yrkesliv. Han lar dem være uten illusjoner om fremtiden, men med en rørende trang til å skape skjønnhet og smilende stunder for hverandre. Vi møter triumviratet i små og store rangler, og i deres samvær med Pat. Ung og vakker representerer hun på et vis det rolige sentrum i deres flimmer av en tilværelse


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 23518 comments Done.


message 3: by Suzy (new)

Suzy Davies | 16 comments Book Issue - I recently released a book on Smashwords and I have just found out that it needs a release date in order to appear on New Release advertising. Can you add the release date now so that it appears as a new release? If so, I will reply with the date.


message 4: by Suzy (new)

Suzy Davies | 16 comments Thanks, once again, Corinne.


Halvor (Raknes) | 4770 comments #2, title still not fixed!


message 6: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 23518 comments Is now. :-)


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top
This topic has been frozen by the moderator. No new comments can be posted.