Goodreads Librarians Group discussion

Stillheten: En anti-roman og absolutt aller siste protokoll
This topic is about Stillheten
14 views
Book Issues > Change description

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments https://www.goodreads.com/book/show/2...

https://www.goodreads.com/book/show/2...

https://www.goodreads.com/book/show/2...

for the above editions, change to this description:

Dette er siste bindet i trilogien «Bestialitetens historie», som startet med <i>Frihetens øyeblikk</i> og fortsatte med <i>Kruttårnet</i>. Boken skildrer utførlig de grusomheter den hvite mann har begått mot menneskene i den tredje verden ‒ fra conquistadorenes tid til i dag. Det er en bok som i verdenshistorisk perspektiv peker på revolusjonens nødvendighet dersom jorden igjen skal bli beboelig. Et sentralt verk i samtidens diktning, som også har vakt oppsikt internasjonalt.


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 23396 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top