Goodreads Librarians Group discussion

13 views
Adding New Books & Editions > Ketens en banden

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Reinout (new)

Reinout T | 19 comments * Title
Ketens & Banden: Suriname en Nederland sinds 1600

* Author(s) name(s)
Eveline Sint Nicolaas

* ISBN (or ASIN)
ISBN 978 94 6004 349 9

* Publisher
Uitgeverij Vantilt

* Publication date
november 2017

* Format
Hardcover

* Description
Ketens en banden beschrijft de veelbewogen geschiedenis van Suriname en Nederland aan de hand van de collectie van het Rijksmuseum. Door de verhalen van talloze slaafgemaakten en contractarbeiders te vertellen, wordt een nieuw, veelzijdiger beeld van 400 jaar Nederland en Suriname geschetst. Een belangrijk boek in het hedendaagse debat over het koloniale verleden.

* Page count
272

https://vantilt.nl/boeken/ketens-en-b...
https://vantilt.nl/wp-content/uploads...


message 2: by Arenda (new)

Arenda | 22171 comments Added with frontal view cover from Amazon.de: https://www.goodreads.com/book/show/4...


back to top