Goodreads Librarians Group discussion

Frihetens øyeblikk: Heiligenberg-manuskriptet (Bestialitetens historie, #1)
This topic is about Frihetens øyeblikk
14 views
Book & Author Page Issues > Merge and add language-specific information

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments merge these two editions:
https://www.goodreads.com/book/show/2...
https://www.goodreads.com/book/show/1...

Please add to the title of all Norwegian editions: (Bestialitetens historie, #1)

also, add this description to all Norwegian editions:

<i>Frihetens øyeblikk</i> er første bind i trilogien «Bestialitetens historie». Handlingen spenner over et veldig felt både i tid og rom: En middelaldrende rettstjener i en alpeby tar sitt vagabondliv i Europa opp til analyse. Det er en bok om menneskets kår i en ulvetid, om vår omgang med sannheten og løgnen, om det ondes og humanitetens problem. Da romanen første gang kom ut i 1966, fikk Bjørneboe et gjennombrudd hos kritikerne, og romanen førte ham frem i første rekke blant samtidens forfattere, ikke bare i Norge, men i hele Europa.


message 2: by Renske (new)

Renske | 11658 comments All done


Halvor (Raknes) | 4770 comments Excellent! Thank you!


back to top