Goodreads Sweden discussion

120 views
Deckare - var börjar man?

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Erika (new)

Erika Hoff Holmgren Okej så, eftersom jag arbetar med vuxenlitteratur och jag arbetar med den i Sverige, börjar det gapande hålet i min svenska läsning växa sig ohanterligt monsterstort. Jag har sneglat mot deckar/DAT-hyllan, men min oerfarenhet håller mig tillbaka...

Egentligen brukar jag tycka allt är bra, så länge det är bra skrivet, så därför tänkte jag höra med er - har ni några vettiga tips? Saker jag gillar: poetisk språkdräkt utan att det blir surrealistiskt, vettiga karaktärsporträtt, gärna kvinnlig huvudperson. Extra plus i kanten om HBTQ+, och eftersom jag gillar Miss Fisher's Murder Mysteries tänker jag mig att om det finns nån svensk författare som skriver 20-tals mysterier kan jag säkert gilla det också.


message 2: by Loppan (new)

Loppan | 1 comments Poetisk språkdräkt - Händelser vid vatten av Kerstin Ekman

Andra tips: Sanning med modifikation + efterföljande delar av Sara Lövestam.

Historiska pusseldeckare - Maria Lang


back to top