Goodreads Librarians Group discussion

Døden i Venedig
This topic is about Døden i Venedig
note: This topic has been closed to new comments.
24 views
Book Issues > Combine editions

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments comvine with https://www.goodreads.com/book/show/5...

correct ISBN: 82-525-6641-3 / 9788252566413

description:

<i>Døden i Venedig</i> ble skrevet i 1912 og er preget av undergangsstemningen som kjennetegnet mye av datidens litteratur. Hovedpersonen, Gustav von Aschenbach, en suksessrik, men aldrende forfatter, får plutselig for seg at han skal reise til Venezia. Han tar inn på et hotell, og her treffer han unggutten Tadzio, som blir en besettelse for ham – alt skildret mot en bakgrunn av død og forfall i pestens Venezia.


message 2: by Buddyfede (new)

Buddyfede | 115 comments done


message 3: by Paulo (new)

Paulo Luz | 2672 comments Please combine:

https://www.goodreads.com/book/show/3... (spanish translations)

with this one

https://www.goodreads.com/book/show/4...

Thanks


message 4: by Buddyfede (new)

Buddyfede | 115 comments done


Halvor (Raknes) | 4770 comments #2, please change description!


message 6: by Renske (new)

Renske | 11543 comments 5 Description edited.


message 7: by rivka, Librarian Moderator (new)

rivka | 45455 comments Mod
It gets confusing when a thread linked to a specific book or author is also used for other books. I am closing this thread. Start new ones for other books.


back to top
This topic has been frozen by the moderator. No new comments can be posted.