Goodreads Librarians Group discussion

En mann
This topic is about En mann
41 views
Book Issues > Merge editions, other changes

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4772 comments merge with https://www.goodreads.com/book/show/3...

make sure the best image gets used.

page count per my copy: 530 (ISBN 8205123403, last page unnumbered)

add translator: Brit Jahr

add description (add last paragraph also as librarian's note):

<i>Fra bokas innbrettsside:
(Av et intervju i det italienske ukebladet</i> Panorama<i>)</i>

«Men det er vanskelig å definere en bestrebelse som er en del av en selv. Og dessuten dreier det seg om en svært sammensatt bok, en bok full av bøker. For eksempel kunne jeg si deg at den er en ideologisk roman: mange av dem som har lest den, hevder at den er en ideologisk roman. Jeg kunne si deg at den er en roman fra virkeligheten: nesten alle som har lest den, betegner den som en roman fra virkeligheten. Og det er sant, uten tvil er den også en roman fra virkeligheten. Jeg kunne si deg at den er en roman om Makt og anti-Makt: Enkelte ser den som en roman om Makt og anti-Makt. Og det er sant, den er også en roman om Makt og anti-Makt. Andre, derimot, ser den som en klassisk roman, konstruert som det nittende århundres engelske roman; atter andre som en moderne roman konstruert med elementer fra den greske tragedie… Faktum er at som enhver annen bestrebelse, som ethvert annet arbeid, lever en bok, når den først er avsluttet, sitt eget liv. Og blir til det som de andre ser i den. Den er ikke lenger det forfatteren ville at den skulle være.»

<i>Spørsmål:</i> Og du, hva ville du at den skulle være?

«En bok om ensomheten hos det menneske som nekter å la seg katalogisere, skjematisere, sette i bås av moter, ideologier, samfunn, Makt. En bok om tragedien hos den dikter som ikke vil være og ikke er noe massemennske, instrument for dem som befaler, for dem som lover, for dem som skremmer; om disse nå er fra høyre eller venstre eller sentrum eller fra det ekstreme høyre eller det ekstreme venstre eller det ekstreme sentrum. En bok om helten som slåss alene for friheten og sannheten, uten noen gang å overgi seg, og av den grunn dør drept av alle: av herrene og tjenerne, av de voldsomme og de likegyldige.»

<i>This is a dual ISBN first (Norwegian) edition. This page has the publisher, Gyldendal's ISBN. The book club ISBN is 82-574-0485-3/ 978-82-574-0485-7..</i>


Halvor (Raknes) | 4772 comments reminder


back to top