Goodreads Librarians Group discussion

15 views
Adding New Books > Please help me to add this new book

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Britt-Marie (new)

Britt-Marie Kullin | 450 comments Please help me to add this book:

* Title - Den vedervärdige boktjuven

* Author(s) name(s) - Joakim Palmkvist

* ISBN (or ASIN) - 9789188704580

* Publisher - Bonnier Bookery

* Publication date - 2018-05-08

* Format - Epub

* Description -

I november 1979 försvinner 29-åriga Carina Johansson i Malmö. Hon är en orolig själ som har givit sig av förut, men nu var det länge sedan. Hennes treårige son ska komma hem till henne dagen därpå och det brukar hon alltid sköta. Men veckorna går utan livstecken. Det märkliga är någon hämtar ut hennes sjukpension och att det syns att någon varit i hennes lägenhet.

I december 2006 får kriminalreportern Joakim Palmkvist ett anonymt brev med två strofer på latin som betyder ungefär ”ingen återvändo” och ”inget mänskligt är mig främmande”. Brevet har inga fingeravtryck och det är omöjligt att spåra avsändaren, men Joakim är ändå säker på vem brevskrivaren är.

Den vedervärdige boktjuven är berättelsen om den iskalle mördaren Bengt Hjalmarsson. Det finns mord som dröjer sig kvar och som griper tag i både luttrade poliser och erfarna journalister. Joakim Palmkvist har i över tio år läst domar, brottsutredningar och psykologutlåtanden för att försöka förstå Bengt Hjalmarssons drivkrafter. Som kriminalreporter på Sydsvenska Dagbladet har han flera decenniers erfarenhet av att bevaka grov kriminalitet, gänguppgörelser och mord. Få andra svenska författare har samma djupa kännedom både om rättsmaskineriets innersta väsen och om hur en mördares logik fungerar.

* Page count - 91

* Link to cover - https://www.bonnierbookery.se/den-ved...Thank you.


message 2: by Sandra (last edited Aug 07, 2018 04:12AM) (new)

Sandra | 23825 comments Britt-Marie, could you advise whether the date is May or August please :)

Not sure which way Sweden writes their dates.

https://www.goodreads.com/book/show/4...


message 3: by Britt-Marie (new)

Britt-Marie Kullin | 450 comments It is may.


message 4: by Sandra (new)

Sandra | 23825 comments Thank you :)

All done.


message 5: by Britt-Marie (new)

Britt-Marie Kullin | 450 comments Thank you! :-)


back to top