Goodreads Librarians Group discussion

Tidens historie
This topic is about Tidens historie
12 views
Book Issues > Add information

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments correct title: Tidens historie

illustrator: Arild Sæther

year: 1999

language: Norwegian

description:

Trond Berg Eriksen presenterer i denne boken filosofiens og religionens forståelse av hva tid er og hva tid betyr, fra den greske antikken og frem til våre dager. Han gir en innføring i alle de tidsmålingsinstrumenter som har vært oppfunnet - fra soluret til kvartsuret. Han forteller historien om de ulike kalendere som paver og statsledere har forsøkt å innføre for å gjøre seg til herrer over befolkningens tid. Og han lar leseren ta del i spennende refleksjoner omkring fenomenet tid i våre liv - er tiden et nyttig instrument, eller en diktator som styrer oss nådeløst? Hva er den "tidsklemma" vi føler oss fanget av?

Tidens Historie er en bok for alle som ønsker å vite mer om hvordan menneskene har oppfattet, målt, brukt og misbrukt tiden opp gjennom historien.


message 2: by Gretel (new)

Gretel (gretelrot) | 75 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top