Goodreads Librarians Group discussion

11 views
Adding New Books > Ny bok: Under graniten glöder lavan. En roman om Waldemar Churberg

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mikaela (new)

Mikaela (runsorina) | 3 comments * Title: Under graniten glöder lavan. En roman om Waldemar Churberg
* Author(s) name(s): Catharina Östman
* ISBN (or ASIN): 978-952-7005-30-9
* Publisher: Scriptum
* Publication date: 18.4.2016
* Format: Hardcover
* Description: Waldemar Churberg, bror till konstnären Fanny Churberg, växte upp i ett läkarhem i Vasa på 1850-talet och kom att uppleva både Vasa brand och Krimkriget. Han blev sedermera omtalad särskilt för sitt revolverattentat mot professor Jaakko Forsman i Helsingfors 1889.

Vem var mannen bakom attentatet? Vad hade format honom? Vad ville han med sitt liv?

Catharina Östman debuterade som poet 1990 och har sedan dess skrivit både dikter och prosa. Denna roman baserar sig delvis på dokumentära källor.

* Page count: 287
* Link to book page: https://www.scriptum.fi/sv/books/fict...


back to top