Bookerdiskusjon discussion

8 views
Bookerprisen 2018 > Michael Ondaatje – Warlight

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ann Helen (new)

Ann Helen (bergenslabb) | 178 comments Mod
Her kan vi diskutere Warlight av Michael Ondaatje.


message 2: by Ann Helen (new)

Ann Helen (bergenslabb) | 178 comments Mod
Jeg var dessverre litt for lite engasjert i denne boken helt frem til de siste 100 sidene. Selv om hele historien er viktig og alt henger sammen var interessen min mye større da jeg leste om moren og hennes bakgrunn enn da jeg leste Nathaniels fortelling om oppveksten.


message 3: by Marianne (last edited Aug 13, 2018 09:08AM) (new)

Marianne Barron | 52 comments Litt morsomt Ann Helen, for her ble jeg mer engasjert i Nathaniels historie enn moren, egentlig. Jeg likte starten, og slutten. Midten var lite motiverende - ingen spenning. Egentlig likte jeg starten aller best, før man begynte å ane i hvilken retning boka gikk og at det var morens historie som her skulle fortelles fra Nathaniels synspunkt. Skulle ønsket at søsteren var mye mer synlig, et tilbakeblikk til barndommen fra hennes synspunkt hadde vært interesant. Hun hatet jo moren intenst som eldre.


message 4: by Ann Helen (new)

Ann Helen (bergenslabb) | 178 comments Mod
Høres ut som om vi har noenlunde samme oppfatning. Jeg likte også begynnelsen og slutten best og ble ganske overrasket over hvor tregt det gikk etter en god start. Men jeg elsket de siste 100 sidene eller hva det nå var som omhandlet moren.

Enig i at søsteren fikk veldig liten plass i boken og at det føltes litt unaturlig. Han forklarer det med at det er hans historie og at han ikke kan vite hva hennes syn på alt som skjedde er, men jeg tror det hadde gjort boken mer interessant om vi hadde fått innblikk fra hennes perspektiv også, annet enn de små glimtene vi får.


message 5: by Marianne (new)

Marianne Barron | 52 comments Jeg tror også det hadde hevet inntrykket mitt betraktelig om vi kunne fått "litt" mer av søsterens fortelling. Synd at forfatteren valgte kun én av dem, for jeg tror det er der den for meg manglende dimensjonen ligger. Enten mer, eller så burde Nathaniel nesten vært enebarn -)


back to top