Goodreads Librarians Group discussion

Eros og død i norrøne myter
This topic is about Eros og død i norrøne myter
11 views
Book Cover Help > Add cover and corrections

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments my scan: https://www.goodreads.com/photo/user/...

title: Eros og død i norrøne myter

year: 1997

language: Norwegian

description:

I denne boka gir religionshistorikeren Gro Steinsland en personlig tolkning av de norrøne mytene. Hun finner en oppfatning av verden som et innfløkt samspill mellom gudene, de ordnende kreftene og jotnene, de energifylte og kreative motkreftene. For vikingtidens mennesker var begge kreftene like nødvendige. Både liv og død ble opplevd erotisk: samspillet, tiltrekningen, motsetningen og spenningen i forholdet mellom mann og kvinne var en grunnkraft i tilværelsen. Har litteraturliste og navneregister. Illustrert.


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 23417 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top